BO PÅ HOTELL
Vi vill informera dig om gällande regler för bokning och/eller vistelse på hotell. Den här texten ger dig svaren på de viktigaste frågorna.

GENERAL INFORMATION

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för vistelsen.

Om det inte finns några särskilda villkor överenskomna gäller reglerna i denna text – såväl som de internationellt erkända. Vissa hotell har andra villkor för ankomst och avresa, samt för betalning och avbokningar. Hotellens egna villkor gäller under förutsättning att du har fått information om dem i samband med dina bokningar. Det är därför viktigt att du noggrant läser informationen du får från hotellet. Det finns separata regler för grupper, konferenser och andra speciella evenemang.

RESERVATIONER OCH BEKRÄFTELSE

En reservation är bindande när den är bekräftad. Detta avtal kan göras muntligt eller skriftligt, till exempel via e-post. Du och hotellet har då ingått ett avtal. Även om det under vissa omständigheter är möjligt att avboka – läs under “Avbokning och utebliven ankomst”.

När du gör en bokning måste du uppge ditt namn, adress, ankomst- och avresedatum samt betalningssätt.

ANKOMST OCH AVRESA

Hotellrummet står till ditt förfogande från kl 15 senast på ankomstdagen.

Du måste checka ut från ditt rum senast kl. 12.00 på avresedagen.

OBS: Vissa datum kan ha andra tider för ankomst och avresa. I dessa fall är dessa tider giltiga under förutsättning att du har fått information om dem i samband med din bokning.

SENA KOMMER
Rummet hålls kvar till kl. 18.00 på ankomstdagen. Om du planerar att anlända senare måste du informera hotellet i förväg för att inte riskera att förlora ditt rum till en annan gäst.

AVBOKNINGAR OCH UNDERLÅTANDE ATT KOMMA

Det är sed i hotellbranschen att acceptera en avbokning av ett hotellrum. Följande regler gäller:

• Om du bokar “Betala nu – ej återbetalningsbart pris” kommer ditt kort att debiteras samma dag som du gör din bokning.

• Bokningar till ” Standardpris” kan avbokas utan kostnad
ladda fram till kl. 18.00 dagen före ankomst. Om du avbokar senare än så, eller inte visar på hotellet, kommer en avgift på 100 % av hela vistelsen att tas ut.

• Om hotellet har ådragit sig extra kostnader på grund av din avbokning måste du betala dessa kostnader i sin helhet.

OBS: För gruppbokningar gäller andra villkor och du kommer att informeras om dem i samband med din bokning.

TIDIG AVRESA
Om du har gjort en reservation för en bestämd tidsperiod, men reser innan utgången av den perioden, måste du betala samma summa som för en sen avbokning. Utöver priset för den tid du bott på hotellet måste du betala för en extra natt.

Obestämd LÄNGD PÅ VISTELSE

Om du bor på hotellet under en obestämd tid, och förlänger din vistelse en natt i taget, måste du meddela hotellet om din avresa senast kl. 18.00 dagen före avresan. Annars måste du betala för en extra natt.

Om hotellet inte längre kan tillåta dig att disponera rummet har du rätt att få besked senast kl 18.00 dagen före avresa.

HOTELLETS SKYLDIGHETER
Om hotellet inte kan erbjuda dig ett rum enligt överenskommelse har du utan extra kostnad rätt till ett rum av likvärdig eller bättre kvalitet på samma hotell eller på annat hotell av likvärdig kvalitet.

DINA EGNA önskningar
Inredning anpassad för personer med funktionsnedsättning
Många av dagens hotell har renoverats för att bättre passa gäster med fysiska funktionsnedsättningar. Vänligen ange dina önskemål när du bokar för att vara säker på att hotellet är utrustat enligt dina önskemål och kan förbereda din ankomst på bästa möjliga sätt.

Rökning

De flesta av rummen på dagens hotell är rökfria. Om du vill röka på ditt hotellrum måste du fråga när du bokar om hotellet kan tillåta rökning i ett rum. Vid brott mot rökförbudet har hotellet rätt att debitera gästen för kostnad för tvätt av textilier m.m.

Dickens’ Inn är ett rökfritt hotell. Det finns inga rum där rökning är tillåten och om man bryter mot våra rökföreskrifter kommer det att bli böter!

Husdjur

Om du vill ta med ett husdjur, vänligen meddela hotellet när du gör bokningar.

Teknisk utrustning
Om du behöver någon speciell teknisk utrustning bör du informera hotellet i god tid före din ankomst. Detta krävs för att dina önskemål ska tillgodoses till fullo av hotellets möjligheter.

Mat
Om du har speciella matbehov (vegetarisk, glutenfri, etc.), vänligen informera hotellet när du bokar.

BOKNINGSAVGIFT OCH FÖRUTBETALNING
Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Denna summa dras från slutnotan. Om du avbokar rummet och bortser från avbokningsfristen har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

BETALNING

Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas när du får den, vilket vanligtvis är när du kommer till hotellet.

Kreditkort, checkar och kuponger
De vanligaste kreditkorten accepteras av de flesta hotell. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kreditkort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att acceptera dem. Det är därför klokt att fråga i förväg vad som accepteras.

Dröjsmålsränta
Om din betalning är försenad har hotellet rätt att ta ut ränta på det försenade
betalning.

REGISTRERING AV UTLÄNDSKA HOTELLGÄSTER
Enligt utlänningsförordningen är hotellcheferna skyldiga att se till att utlänningar lämnar uppgifter om sig själva på personligt undertecknade anmälningsblanketter. Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Utlänningen ska bekräfta sin identitet genom att uppvisa en giltig identitetshandling. Dessa regler bygger på Schengenavtalet inom EU.

FÖRVARING AV VÄRDEFÖRINGAR OCH BAGAGE
Lagring
Vanligtvis kan dina värdesaker förvaras i ett värdeskåp på hotellrummet. För att vara säker, vänligen kontakta receptionen. Vid ankomst och avresa, lämna inte ditt bagage utan tillsyn i hotellets lobby. Hotellet kan vanligtvis erbjuda att förvara ditt bagage i ett låst bagagerum. Hotellet tar endast ansvar för din egendom om den förvaras i något av hotellets låsta utrymmen, till exempel ett bagagerum.

Värdefull egendom

Om du har mycket värdefull egendom måste du informera hotellet om detta när du lämnar över ditt bagage eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet är inte skyldigt att förvara mycket värdefull egendom och är endast skyldigt att ersätta fastighetens fulla värde i de fall då hotellet tagit ansvar för egendomen.

Rätten att behålla medföljande bagage
Enligt lag har hotellet rätt att, vid anspråk på en gäst, behålla medföljande bagage, och i vissa fall, enligt föreskrivna bestämmelser, sälja det.

ANSVAR FÖR SAKNAD BAGAGE/
STÖLD I HOTELLRUMMET
Hotellet har inget strikt ansvar för egendomen du förvarar på ditt hotellrum eller i värdeskåpet på rummet. Om det däremot skulle styrkas att hotellet eller hotellets personal har agerat vårdslöst eller på annat sätt ansvarar för att egendom har gått förlorad, ansvarar hotellet för den saknade/stulna egendomen.

DIN EGEN SÄKERHET

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmboxar och brandsläckare finns. Denna information finns vanligtvis på insidan av din hotellrumsdörr, i en separat informationsfolder på hotellrummet eller i receptionen.

Visita och Svenska Brandskyddsföreningen har i samarbete satt ihop informationsfoldern ”Hotellsäkerhet”. Läs den – för din egen säkerhet.

Om du upptäcker brister i säkerheten uppmanar vi dig att omedelbart meddela receptionen.

ANSVARSNÄMNDEN, BESÖKSDISCIPLINÄRET
STYRELSE – EN EXTRA FÖRSÄKRING

Alla hotell är skyldiga att ersätta gästen för skada som är ett resultat av försummelse från hotellet. Du som kund är också ansvarig för eventuell skada som du eller dina gäster kan orsaka på hotellet.

När man hanterar en konflikt mellan hotell och kunder är det en viktig skillnad mellan de hotell som är medlemmar i Visita och andra hotell. Visita har en disciplinnämnd som Visitas medlemsföretag har kommit överens om att följa. Disciplinnämndens sammansättning garanterar en kvalificerad och objektiv utredning av konflikten. Därför erbjuder Visitas disciplinnämnd en extra försäkran för dig som väljer att bo på ett hotell som är medlem i Visita.

Du hittar kontaktuppgifterna till Ansvarsnämnden på Visitas hemsida, visita.se.

Vissa platser sticker helt enkelt ut
Vill du bidra till en välrenommerad verksamhet som tar ansvar för sina gäster och anställda, gör ett aktivt val att besöka ett hotell eller restaurang i Sverige som är medlem i Visita. Det finns mer än 7 000 Visita-märkta verksamheter i hela Sverige. Du hittar medlemsetiketten på dörren.

EN SLUTANMÄRKNING

Vi som är medlemmar i Visita gör alltid vårt bästa för att din vistelse ska bli så trevlig som möjligt. Vi arbetar för god branschetik och god affärssed. Ett företag kan inte bli medlem i Visita utan att ha blivit noggrant besiktigad och tagit del av detta arbete.

Det som är bra kan alltid förbättras. Om du har några synpunkter eller råd, vänligen förmedla dem till Visita, men helst direkt till hotellet i fråga.

OUR HOTEL

Excellence Rewards