Glöm inte att registrera ditt fordon för gratis parkering.

Surfplattan där du registrerar dig för gratis parkering finns i korridoren, bakom trappan, på bottenvåningen bredvid utgångsdörren.

 

Dickens’ Managment Team